Náš eko-projekt

Decathlon je odpovědná firma. Tuto větu jste možná už někde slyšeli nebo četli. Buďme upřímní, v dnešní době si toto tvrzení přisvojuje velké množství firem. Avšak co to vlastně znamená „Odpovědná firma”? Z našeho pohledu je odpovědnost o splnění svých závazků, pravdivosti svých tvrzení, ale především o minimalizaci vedlejších negativních vlivů své činnosti. V tomto smyslu je jeden z největších negativních vlivů většiny společností jejich dopad na životní prostředí. A abych k vám byl opět upřímný, ani Decathlon v tomto ohledu není výjimkou. My však nejsme k těmto dopadům slepí a proto jsme se především v posledních letech začali o environmentalistiku zajímat více.

Běh v parku

Když jsme začali blíže zkoumat dopady velkých výrobních společností na přírodu, zjistili jsme velice znepokojivá čísla. Decathlon si sice už od počátku své existence zakládá na férovém přístupu k zaměstnancům v zemích, kde vyrábíme naše produkty a také od začátku kontrolujeme původ materiálů, abychom zajistili morální a ekologickou cestu během celého výrobního procesu až do našich prodejen, ale některá čísla, která jsme zjistili nás, mírně řečeno, zaskočila.

Náš tým

Z toho důvodu se v Decathlonu ve Francii, naší mateřské zemi, vytvořil tým zarytých ekologů s jediným cílem: Zajistit co možná nejohleduplnější a nejudržitelnější chod celé společnosti. Jednoduché zadání, ale složitá, náročná a zdlouhavá realizace.

V Decathlonu je každá země do určité míry autonomní, takže následně i v České republice vznikl tým ekologických ambasadorů. Na každé prodejně máme naše eko-ambasadory, kteří mají několik cílů:

Jsou nositeli hodnot udržitelnosti ve své prodejně — V rámci integrace nové spoluhráče seznamujeme s ekologickým záměrem firmy. Je kladen důraz na to, aby pochopili proč je to důležité a jak mohou celému projektu pomoci svou každodenní činností. A právě tito ambasadoři jim pomáhají pochopit, proč některé procesy děláme tak, jak je děláme.

Navrhují ekologická řešení — V momentě, kdy se připravuje nějaké velké rozhodnutí týkající se daného obchodu, mají eko-ambasadoři za cíl dohlédnout na minimální ekologický dopad těchto akcí. Často pak s provozním ředitelem či s ředitelem prodejny celý proces optimalizují. Teprve poté, co dojdou ke shodě, se může akce uskutečnit.

Vytváří mini-projekty — Každá prodejna je jiná a každou bolí pata někde jinde. A eko-ambasadoři znají silné a slabé stránky své prodejny. Díky tomu mohou hledat malá a praktická zlepšení každodenních činností tak, aby byla více v souladu s přírodou. Pokud vás toto téma zajímá více, můžete nahlédnout do naší rubriky Naše mini-projekty.

Jsou součástí týmu Udržitelnost v Decathlonu Česká republika — Pravidelně se všichni scházíme a diskutujeme o možnostech ještě více prohloubit naši péči o přírodu. Na těchto setkáních pak vznikají celostátní projekty a navzájem si validujeme následující kroky. Jednou ročně pak společně definujeme naše cíle, ale o tom později.

Nutno však zmínit, že respekt k životnímu prostředí a pochopení myšlenky udržitelnosti by mělo být zakódováno v DNA každého decathloňáka. V tuto chvíli (06/2021) máme přes 1 600 kolegů v celé České republice a troufám si tvrdit, že každý z nich má ekologické smýšlení. Eko-ambasadoři jen dohlíží, aby byla energie správně využita.

Hlavní oblasti našeho snažení

Abych byl trochu konkrétní, můžeme celé snažení společnosti rozdělit do několika základních okruhů:

Ekologická výroba produktů — Během výroby dbáme na to, abychom negativní dopad výrobních procesů co nejvíce minimalizovali. Používáme recyklované materiály, především bavlnu a polyester. Bavlnu získáváme z průmyslových zbytků nebo textilií, které už vyčerpaly svou životnost. Polyester získáváme z použitých PET lahví. Zároveň také dohlížíme na původ surovin pro výrobu. Například díky biobavlně zachováváme biologickou rozmanitost a úrodnost půdy. Zároveň nepřispíváme ke znečištění podzemní vody. Zvláštní pozornost si pak zasluhuje naše kontrola chovu merino ovcí. Vlnu na výrobu merino oblečení nakupujeme od farmářů v Jihoafrické republice, kteří garantují šetrný chov zvířat na rozlehlých pastvinách. Více informací se můžete dočíst v našem článku. Kdybyste se chtěli o eko-výrobě dozvědět více, podívejte se do naší rubriky Udržitelná výroba.

Recyklace plastů

Ekologický transport a skladování — Ekologické počínání v této oblasti má za cíl co nejnižší emisi skleníkových plynů a pevných částic do atmosféry. Snažíme se optimalizovat veškeré dopravní řetězce a samotnou logistiku tak, abychom produkovali co nejméně odpadu. Žádný kilometr neujedeme zbytečně. V našich skladech máme také týmy eko-ambasadorů, podobně jako na prodejnách, takže i zde dochází k optimalizaci všech procesů. 

Ekologický prodej — My v české republice nemůžeme první dvě jmenované oblasti nějak zásadně ovlivnit. Ale u tohoto třetího okruhu je situace jiná. Dokonce bych řekl, že máme na udržitelný prodej výrobků zásadní vliv. Kromě ekologicky smýšlejícího a fungujícího týmu spoluhráčů dále naší vlastní činností šetříme a recyklujeme materiály. Komunikujeme a nasloucháme zákazníkům i sportovcům, kteří nás upozorňují na možnosti zlepšení našeho ekologického počínání. Zároveň uvádíme do praxe akce, které nám pomáhají naplňovat naše cíle.

Úklid přírody

Naše eko-cíle

Ušlechtilá myšlenka a zápal pro věc je perfektní základ pro budování silného projektu. Jestli je ale projekt naplněný nebo ne a jestli má naše rozhodnutí a chování reálný přínos, to nám ukáže až splnění našich cílů. Jako KPI (z angl. „key performance indicators” – klíčové ukazatele výkonu) jsme si pro rok 2021 stanovili celkem 8 oblastí:

Zvýšit poměr prodaných eko-produktů
Snížení produkce odpadu
Snížení emisí CO2
Méně prodaných papírových tašek
Zvýšit opravitelnost našich produktů
Spuštění projektu ZPÁTKY VE HŘE
Vytvořit dobře organizovaný, silný a fungující tým
Spuštění DECATHLON A EKOLOGIE na Blogu

Jakých konkrétních hodnot a jakým způsobem máme v planu cílů dosáhnout jsem napsal ve článku Naše cíle v roce 2021. Reporting z jednotlivých oblastí pro nás většinou zpracovává externí společnost, a to buď měsíčně, kvartálně nebo ročně. Na konci roku se pak s vámi podělíme o to, jestli jsme byli úspěšní či nikoliv.

Jsme v tom společně

Na závěr bych rád poděkoval všem našim kolegům v celém Decathlonu, jelikož jsou hybnou silou a palivem pro naši věc. A stejně jako naši spoluhráči, i naši zákazníci-sportovci nám pomáhají s ochranou přírody. Moc si toho vážíme a rádi kolem sebe vidíme uklizená a čistá sportoviště. 

Nejen já, ale i celá firma vyznává „udržitelnost” jako hodnotu a „ekologické chování” jako naprostý základ slušného chování. Díky tomu máme obrovskou podporu. Sport potřebuje čisté a zdravé prostředí. Decathlon proto potřebuje změnit strukturu, aby byl karbon neutrální a neprodukoval jednorázové plasty a odpad obecně. Všichni si totiž dobře uvědomujeme, že pokud nezasáhneme včas, brzy se může stát, že nebudeme mít kde sportovat.

Tomáš Chmelař
Studoval jsem střední školu zaměřenou na ekologii. Po ní jsem pokračoval ve studiu na vysoké škole. To jsem však přerušil a poté i ukončil, když jsem se vydal na rok do zahraničí, kde jsem nakonec zůstal 7 let. Fascinovala mě zvířata a příroda obecně, takže jsem cestoval po celém světě a objevoval různá místa. Do Decathlonu jsem nastoupil v roce 2016, kdy jsem po návratu do ČR a neúspěšných pokusech ve vlastním podnikání hledal novou práci. Nyní v Decathlonu sportuji se zákazníky a jako co-lídr ekologie firmy v práci šířím sport i ekologickou vlnu.

Ohodnoťte článek

Průměrné hodnocení článku 5 / 5. Počet hodnocení: 4

Článek zatím nebyl hodnocen

Sledujte nás na sociálních sítích

Podobné články

dope a dry dyed
Techniky barvení látek

Techniky barvení látek

Techniky barvení látek V rámci udržitelné výroby a snahy o co největší snížení jejího dopadu na životní prostředí se snažíme všechny procesy optimalizovat, abychom ulehčili naší planetě. V tomto článku vám představím nové techniky barvení látek, které Decathlon při...

dEkáč
dEkáč

Sdílejte článek

Podělte se o článek s přáteli!